Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 841
Sanepid w superlatywach o szpitalnej kuchni

Sanepid w superlatywach o szpitalnej kuchni

W szpitalnej kuchni zakończyła się szczegółowa kontrola przeprowadzona przez pracowników Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W protokole pokontrolnym została podkreślona bardzo wysoka ocena świadczonych usług. Kompleksowej ocenie zostały poddane pomieszczenia kuchenne, stan sanitarny oraz sposób żywienia pacjentów. Inspektorzy dokładnie analizowali przygotowywane dla blisko 400 pacjentów posiłki, w tym trzy posiłki diety podstawowej (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) oraz pięć posiłków dla dzieci (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja) oraz posiłki dla diet specyficznych w zależności od zaleceń lekarza. Zwrócono uwagę, że wszystkie jadłospisy są pod nadzorem Kierownika Sekcji Żywienia. Udostępniane są pacjentom poprzez umieszczanie na tablicach ogłoszeń. Sanepid zwrócił uwagę na wysoką jakość podawanych pacjentom wędlin, mięsa i ryb oraz imponującą ilość świeżych warzyw i owoców. W czasie kontroli dokonano oceny sposobu dystrybucji posiłku obiadowego, jak również jego oceny podczas podawania. Inspektorzy zwrócili uwagę, że w szpitalnej kuchni rygorystycznie przestrzegane są: System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Zagrożenia mikrobiologiczne w Dziale Żywienia, Analiza schematu technologicznego, Analiza zagrożeń w procesie magazynowania, Etapy przygotowywania posiłków. Systematycznie prowadzone są również karty i rejestry monitorowania jakości: dostaw, zdrowia i higieny pracowników, temperatury, wilgotności, dezynfekcji. Sanepid wziął także pod lupę sprzęt szpitalnej kuchni oraz wszystkie jej pomieszczenia. Zwrócono uwagę na transport posiłków na oddziały szpitala.
Protokół pokontrolny potwierdza sterylność i właściwe dostarczanie posiłków chorym. Zaznaczono, że zgodnie z zasadami personel szpitala codziennie dezynfekuje pomieszczenia kuchenne i znajdujące się w nich urządzenia oraz windę, którą dostarczane jest jedzenie na oddziały. Inspektorzy potwierdzili, że szpital zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania produktów żywnościowych. Wszystkie zbadane próbki spełniały kryterium bezpieczeństwa żywności. W trakcie kontroli dokładnie sprawdzeni zostali także dostawcy produktów. Inspektorzy sanitarni w podsumowaniu protokołu podkreślili, że nie stwierdzają nieprawidłowości w obiekcie oraz, że nie mają uwag, co do funkcjonowania kuchni. Wysoka ocena usług świadczy o profesjonalizmie zespołu oraz przestrzeganiu zasad zarządzania jakością.