Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli zatrudni