Blok Operacyjny

W skład Bloku Operacyjnego wchodzi 5 sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.
Blok Operacyjny realizuje świadczenia w oparciu o dwa podstawowe zespoły:
  • zespół zabiegowy, w skład, w który wchodzą lekarze specjalności zabiegowych i rezydenci (personel zmienny) oraz pielęgniarki instrumentariuszki (personel stały),
  • zespół anestezjologiczny - lekarze anestezjolodzy i rezydenci (personel zmienny) i pielęgniarki anestezjologiczne (personel stały).

Kierownik Bloku Operacyjnego:
lek. med. Jarosław Stolarski

Zastępca kierownika:
lek. med. Leszek Litorowicz

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Małgorzata Jakubowska
tel. 68 388 22 09