HISTORIA WS SP ZOZ W NOWEJ SOLI
(LATA 1980 - 2012)

      Do 1980 r. mieszkańcy Nowej Soli i przyległych okolic mogli korzystać z usług medycznych znajdujących się w trzech budynkach Szpitala Powiatowego. Przy obecnej ul. Witosa mieściły się oddziały internistyczny, chirurgiczny oraz dyrekcja i administracja. W budynku przy ul. Bankowej znajdował się Szpital dla dzieci. Natomiast w Kożuchowie był Szpital ginekologiczno – położniczy.

      W wyniku wieloletnich starań w 1975 r. rozpoczęła się budowa nowego Szpitala położonego na obrzeżach miasta wśród lasów sosnowych.
      Otwarcie Szpitala nastąpiło w dniu 26.02.1980 r. W kolejnych latach dobudowany został pawilon internistyczny oraz pięciopiętrowa część budynku przyległa do budynku głównego Szpitala.

      W latach 1991 r. – 1998 r. dyrekcja rozpoczęła starania dotyczące usamodzielnienia Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz opracowania programu restrukturyzacji i planu strategicznego.
      Pierwszego września 1998 r. w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze złożone zostały dokumenty rejestrowe. Wpis do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nastąpił w dniu 17.12.1998 r.

      W wyniku skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji i efektywnemu wykorzystaniu środków własnych Szpital w Nowej Soli zachował płynność finansową unikając zadłużenia.

      Od 2005 r. Szpital w Nowej Soli nazywa się Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publiczny Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

      Obecnie WS SP ZOZ w Nowej Soli jak sama nazwa wskazuje jest Szpitalem Wielospecjalistycznym oraz jednym z trzech dużych i referencyjnych jednostek w Województwie Lubuskim.

      Oprócz opieki całodobowej w zakresie podstawowym i wysokospecjalistycznym zapewnia również: ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotna, działalność laboratoryjną i diagnostyczną, rehabilitacje leczniczą oraz pomoc doraźną w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia związanego z zagrożeniem życia.

      Leczenie pacjentów prowadzone jest w kilkunastu oddziałach oraz w poradniach specjalistycznych. Należą do nich: oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologii i endokrynologii, oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej z pododdziałem chirurgii dziecięcej, oddział gastroenterologii, chirurgii onkologicznej oraz chirurgii klatki piersiowej, oddział neurochirurgii i neurotraumatologii, oddział położniczo – ginekologiczny z pododdziałem ginekologii onkologicznej i traktem porodowym posiadający III stopię referencyjności, oddział neonatologiczny, oddział dziecięcy z pododdziałem neurologii dziecięcej, oddział anestezjologii i intensywnej terapii ze stacją dializ, oddział rehabilitacji pourazowej i neurologiczne, oddział kardiologii z rehabilitacją kardiologiczną, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, zakład hemodynamiki, oddział reumatologii, oddział urazowo – ortopedyczny, oddział chirurgii plastycznej i oparzeń, oddział urologii z pododdziałem onkologii, oddział neurologii z pododdziałem udarowym, szpitalny oddział ratunkowy oraz oddział kardiochirurgiczny funkcjonujący na zasadach partnerstwa publiczno-prawnego z Dolnośląskim Centrum Chorób Serca.
      Szpital wyposażony jest również w blok operacyjny, laboratorium analityczne i bakteriologiczno – serologiczne, aptekę szpitalną, sterylizacje ogólnoszpitalną, zakład patomorfologii, szpitalny zakład radiologii w którego skład wchodzi Pracownia Radiodiagnostyczna, Pracownia Ultrasonograficzna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Mammograficzna, Pracownia Radiologii Zabiegowej II, Pracownia Mammotomiczna oraz lądowisko do helikopterów i spalarnie odpadów medycznych. Łącznie do dyspozycji chorych na tych oddziałach przygotowanych jest 450 łóżek.

      Rankingi, wyróżnienia, certyfikaty dotyczące WS SP ZOZ w Nowej Soli: Ogólnopolski ranking szpitali („Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości)-miejsce w pierwszej 30 szpitali w kraju, Ogólnopolski ranking najlepszych szpitali (tygodnik „Wprost”)- miejsce w pierwszej 20 szpitali w kraju, Ogólnopolski ranking szpitali („Newsweek” i Towarzystwo Promocji Jakości) miejsce w pierwszej 30 szpitali w kraju, Ogólnopolski konkurs „Modernizacja Roku” wyróżniony w kategorii „Obiekty Ochrony Zdrowia” za modernizacje bloku operacyjnego oraz finalista konkursu – modernizacja Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Przedsiębiorstwo Fair Play (konkurs promujący etykę w działalności gospodarczej prowadzony przez Krajową Izbę Gospodarczą), Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2001 i normy PN-EN ISO 9001: 2009.

      Funkcje Dyrektorów WS SP ZOZ w Nowej Soli pełnili: Edmund Modliński, Ryszard Krześlak, Roman Królak, Włodzimierz Korobko, Władysław Kolbuszewski, Czesław Wieliczko, Zdzisław Cieślak a obecnie Bożena Osińska.