„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli (ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól) w imieniu, którego działa i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala Pani Bożena Osińska.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w WS SP ZOZ w Nowej Soli jest Dawid Moczulski, adres do korespondencji:
    ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, telefon: 68 388 23 53.
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i ich rozliczania, prowadzenia dokumentacji medycznej, realizacji zadań podmiotu leczniczego, rekrutacji, pełnienia funkcji pracodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i ich rozliczania, prowadzenia dokumentacji medycznej, realizacji zadań podmiotu leczniczego, rekrutacji, pełnienia funkcji pracodawcy.
  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz sprostowania.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest niezbędne ze względu na cele, jakie realizuje WS SP ZOZ w Nowej Soli. Zatajenie istotnych informacji może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla życia i zdrowia.”.