1. Instrukcja zakresu opieki nad pacjentem jaką mogą świadczyć osoby bliskie
    Instrukcja zakresu opieki nad pacjentem jaką mogą świadczyć osoby bliskie - Plik do pobrania w wersji PDF >>>
  2. Upoważnienie do uczestnictwa w opiece nad dzieckiem przebywającym w Dziale Dziecięcym
    Upoważnienie do uczestnictwa w opiece nad dzieckiem przebywającym w Dziale Dziecięcym - Plik do pobrania w wersji PDF >>>
  3. Zasady uczestnictwa osoby bliskiej w procesie opiece nad chorym dzieckiem
    Zasady uczestnictwa osoby bliskiej w procesie opiece nad chorym dzieckiem - Plik do pobrania w wersji PDF >>>