Posługa duszpasterska

Znak pisma: Zgodnie Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. art. 36, art. 37 i art. 38 (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenci Szpitala mają umożliwiony kontakt z duchownym swojego wyznania.
Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych.
Do dyspozycji pacjentów na każdym oddziale Szpitala dostępna jest lista telefonów kontaktowych duszpasterzy.
Szpital zapewnia pacjentom miejsce modlitewne.

I. Kościół Rzymskokatolicki

1. Kaplica szpitalna pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
  kapelan szpitalny - numer tel. 730 093 099

II. Protestantyzm

1. Kościół Ewangelicko-Augsburski
  Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 11
  Ksiądz - numer tel. 509 623 795

2. Kościół Chrześcijan Baptystów
  Zielona Góra ul. Długa 8
  Pastor - numer tel. 602 657 077

3. Kościół Zielonoświątkowy
  Nowa Sól ul. 8 Maja 2
  Pastor - numer tel. 512 352 460

III. Judaizm

1. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
  Wrocław ul. Włodkowica 9
  Sekretariat - numer tel. 713 436 401

Kaplica Szpitalna znajduje się w głównym budynku na I piętrze. Każdego dnia pacjenci mają możliwość indywidualnej modlitwy.

Harmonogram mszy świętych >>>

Kondolencje >>>


List biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego w dobie pandemii Covid 19 skierowany do pracowników służby zdrowia