Szpital w Nowej Soli zapewnia pełną opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość korzystania z Kaplicy Szpitalnej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, która zlokalizowana jest w Głównym Budynku Szpitala na I piętrze. Opiekę duszpasterską dla pacjentów wyznania rzymsko-katolickiego sprawuje ks. Tomasz Duszczak – wikariusz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. Telefon do szpitalnego kapelana – 730 093 099.

Posługa sakramentalna po salach chorych codziennie z wyjątkiem poniedziałku i soboty,
Msza Święta w niedziele i uroczystości o godzinie 7.00,
Modlitwa w intencji chorych we wtorek o godzinie 17.30,
Możliwość indywidualnej modlitwy w kaplicy szpitalnej codziennie do godziny 21.00.