Formalności związane z przyjęciem pacjenta do szpitala odbywają się we właściwej Izbie Przyjęć (Centralnej Izbie Przyjęć lub Ginekologicznej Izbie Przyjęć). W każdej izbie pracuje pracuje wysoko wykwalifikowany personel zaopatrzony w widoczne i czytelne identyfikatory.

Centralna Izba Przyjęć znajduje się tuż przy głównym wejściu na parterze budynku.
Odbywają się tam formalności związane z planowym przyjęciem do szpitala.

  • przyjmowane jest od pacjenta skierowanie.
  • weryfikowane jest ubezpieczenie eWUŚ.
  • udzielane są niezbędne szpitalne informacje.


Po załatwieniu pierwszych formalności pacjent przyjmowany do szpitala przebiera się w sąsiadującej z Izbą przebieralni.
Następnie w pok. 28 (na parterze) wykonywane ma EKG i stamtąd zostaje skierowany na właściwy oddział.
Centralna Izba Przyjęć to jednocześnie centrala telefoniczna szpitala tel. 68 388 21 00. To stamtąd są przekazywane połączenia na oddziały i do pracowni.

Ginekologiczna Izba Przyjęć, czyli pokój przyjęć na oddział położniczo-ginekologiczny znajduje się na parterze szpitala pod numerem 24.