Odwiedziny chorych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli odbywają się każdego dnia tygodnia do godz. 19.00.
Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i badań wykonywanych w godzinach rannych proponujemy planować wizyty po porze obiadowej, czyli po godz. 13.00. Ułatwi to szybsze i sprawniejsze zakończenie czynności medycznych.
Wskazane jest, żeby chorego przebywającego w szpitalu nie odwiedzało jednocześnie więcej osób.
Odwiedzający mający kłopoty ze zdrowiem np. infekcje, biegunki, podwyższoną temperaturę proszeni są o wstrzymanie się od odwiedzin.
W sezonie grypowym, Dyrektor szpitala, ma prawo wprowadzenia zakazu odwiedzin ze względu na wzrost zachorowań.
Do pielęgniarek dyżurujących należy kierować wszelkie spostrzeżenia i pytania dotyczące pracy pracowników szpitala, wykonywanych zabiegów higienicznych czy żywienia.