Nowoczesne technologie informatyczne wdrożone w szpitalu w Nowej Soli


Dobiega końca realizacja wielkiego innowacyjnego projektu informatycznego wdrażanego w nowosolskim szpitalu "Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz usług w obszarze e-zdrowie w WS SP ZOZ w Nowej Soli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Głównym celem jest rozwój zaawansowanych usług w obszarze e-zdrowia dla pacjentów, kontrahentów, instytucji systemu opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i pozyskiwania danych medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
Realizacja projektu pozwoliła przemodelować istniejący system informatyczny w nowosolskiej lecznicy.
W placówce została zbudowana nowoczesna serwerownia, zmodernizowaniu uległa infrastruktura sieciowa co ma znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa danych. W ramach projektu Szpital zyskał najnowocześniejsze oprogramowanie.
Jednak najważniejsze, że nowe funkcjonalne systemy poprawiają jakość obsługi pacjentów oraz już dziś pozwalają personelowi medycznemu skrócić czas realizacji zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Sprawna realizacja obowiązków wynikających z prowadzenia dokumentacji medycznej to jeszcze więcej czasu dla pacjenta.
Szpital nieustająco wdraża nowe rozwiązania informatyczne, które nie tylko podążają z duchem czasu w ślad za zmieniającymi się przepisami, ale przede wszystkim ułatwiają współpracę i kontakt z pacjentami. Wartość projektu to 4 mln 765 tys. zł. Z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 85 procent inwestycji.


Szpital realizuje projekt budowy nowego bloku operacyjnego


Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Lubuskie Młode i Zdrowe: Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Głównym celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli poprzez budowę i wyposażenie dwukondygnacyjnego pawilonu, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów szpitala, położonych przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli. Nowy obiekt o powierzchni użytkowej 4 479,59 m2 i kubaturze ok. 21 903,70 m3 zostanie połączony z budynkiem głównym szpitala. Znajdować się w nim będzie osiem w pełni wyposażonych sal operacyjnych oraz szereg dalszych pomieszczeń pomocniczych, niezbędnych do ich funkcjonowania (sale nadzoru poznieczuleniowego, pomieszczenia przygotowawcze dla personelu medycznego, pomieszczenia przygotowania pacjenta, magazyny, pomieszczenia techniczne). W części przyziemnej budynku znajdować się będą pomieszczenia do mycia i dezynfekcji łóżek, pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni oraz pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania bloku operacyjnego (sprężarkownia, agregat próżni, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, rozdzielnia elektryczna, agregat prądotwórczy, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna, maszynownia sprężonego powietrza, pomieszczenia stacji uzdatniania wody).
Inwestycja umożliwi poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych szpitala dla mieszkańców Województwa Lubuskiego – w tym rozszerzenie zakresu zabiegów operacyjnych m. in. w onkologii - zabiegi przezskórnej termoablacji, radioablacji i chemoembolizacji zmian nowotworowych, w tym przerzutów w jelicie grubym, trzustce, rekonstrukcje pęcherza moczowego. Umożliwi dostęp do operacyjnych zabiegów bariatycznych, jako nowoczesnego leczenia otyłości olbrzymiej, do rekonstrukcji piersi w zabiegach onkologicznych, angiografii tętnic kończyn obwodowych z wykorzystaniem CO2, leczenia inwazyjnego udarów mózgu, wszczepiania stentów aortalnych fenestrowanych, endowaskularnych zabiegach na naczyniach obwodowych.
Całkowita wartość projektu wynosi 31.084.863,18 zł, a wkład Funduszy Europejskich: 13.827.850,00 zł.


Szpitalny Oddział Ratunkowy dzięki unijnemu wsparciu zyskał nowy sprzęt


Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach działania: Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Planowany koszt realizacji projektu to 340 tys zł. W tym dofinansowanie zewnętrzne to blisko 290 tys. zł. Dzięki tym środkom SOR zyskuje szereg nowoczesnych urządzeń medycznych, które umożliwią diagnozowanie dzieci. Sprzęt dostosowany do diagnostyki niemowląt i dzieci to poczucie bezpieczeństwa dla ich rodziców, którzy zyskują gwarancję skutecznej pomocy.
Na SOR trafił między innymi: aparat USG, respirator transportowy, kardiomonitor, pulsoksymetr, zestaw do trudnej intubacji, kapnograf, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, defibrylator oraz aparat do powierzchniowego ogrzewania ciała.
Szpitalny Oddział Ratunkowy tworzy zabezpieczenie w nagłych zdarzeniach dla szerszego niż powiatowy obszaru działania. Zapewnia dostępność dla powiatu wschowskiego, szprotawskiego w zakresie dostępności do specjalistycznych łóżek neurologii dziecięcej oraz pediatrii z pododdziałem alergologii, dla obszaru obejmującego specjalistyczną opieką pediatryczną około 200 tys. dzieci z południowej i centralnej części województwa lubuskiego. Doposażenie oddziału w sprzęt umożliwiający ratowanie dzieci usprawni pracę personelu medycznego i zapewni bezpieczeństwo coraz większej ilości najmłodszych kierowanych przez Centralną Dyspozytornię do szpitala w Nowej Soli.
Realizowany projekt służy interesowi publicznemu. Będą z niego korzystać pacjenci trafiający na SOR nowosolskiego szpitala. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych oraz poprawa funkcjonalności SOR. Dzięki wykorzystaniu nowych i innowacyjnych technologii nastąpi poprawa jakości diagnostyki. Warto podkreślić, że doposażenie nowosolskiego SOR w nowoczesne urządzenia to jeszcze większy wzrost atrakcyjności oddziału.


Podnosimy standardy jakości i bezpieczeństwa


Nowosolski szpital rozpoczyna wdrażanie kolejnego etapu prestiżowego projektu Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umożliwi to podjęcie trwałych rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Realizując program WSSP ZOZ Nowa Sól znalazł się w grupie 25 ogólnopolskich szpitali objętych tym działaniem. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki poprzez zwiększenie liczby pacjentów mających dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług medycznych. Szpital otrzyma kompleksowe wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne w ramach, którego pracownicy wezmą udział w seminariach na temat bezpieczeństwa opieki i analizowania zdarzeń niepożądanych. Innowacyjne rozwiązania organizacyjne zapewnią chorym z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia jak najszybsze, intensywne i właściwe leczenie. Udział w programie ma jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo opieki nad naszymi pacjentami.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Po zakończeniu udziału w programie i ocenie jego wdrażania przeprowadzonej przez CMJ szpital otrzyma z Ministerstwa Zdrowia certyfikat akredytacyjny. Dokument ten świadczy o tym, że pobyt w nowosolskim szpitalu jest bezpieczny.