Projekt: Wyposażenie Szpitala w Nowej Soli w specjalistyczne środki transportu sanitarnego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Projekt obejmuje zakup dwóch ambulansów. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 553.636 .
Wysokość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.pois.gov.pl

Projekt: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowej Soli w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Przedmiotem projektu jest:
1. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
3. Modernizacja lądowiska dla helikopterów (wymiana oświetlenia)
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 597 000,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 057 450,00 PLN
Wysokość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 2 598 832,50 PLN.
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
www.pois.gov.pl