Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 90-2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu medycznego na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-09-19 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1504860005s90-2017.htm

SIWZ

siwz1504860005s90-2017.doc

Mapa - droga dojazdowa do zbiornika tlenu

op1504869876s90-2017.pdf

Fundamenty z planem posadowienia zbiornika

op1504869953s90-2017.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

op1505282880s90-2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1505811014s90-2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

owo1506325171s90-2017.doc

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1507621777s90-2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 92_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy mięsa krajowego, wędlin i mięsa drobiowego mrożonego na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1504786041s92_2017.htm

SIWZ

siwz1504786041s92_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.09.2017r.

op1505474545s92_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania i unieważnieniu Pakietu III

owo1506510239s92_2017.doc

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

ozu1507619065s92_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 89_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy ryb na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-09-08 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1504173633s89_2017.htm

SIWZ

siwz1504173633s89_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1504861646s89_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1506060731s89_2017.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1508317165s89_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 88-2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa akcesoriów jednorazowych do wspomagania oddychania dla noworodków i wcześniaków na potrzeby działu MNoworodków i Wcześniaków Ws SP ZOZ w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-09-01 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1503487893s88-2017.htm

SIWZ

siwz1503487893s88-2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

op1504004908s88-2017.pdf

Zmiana treści SIWZ (1)

faq1504010914s88-2017.doc

FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANIE- ZAŁACZNIK DO SIWZ

faq1504010975s88-2017.doc

FORMULARZ CENOWY PO ZMIANIE- ZAŁACZNIK DO SIWZ

faq1504011029s88-2017.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1504014159s88-2017.htm

Informacja z otwarcia ofert

op1504687567s88-2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

op1505978115s88-2017.doc

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1507623254s88-2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 86-2017


dotyczy: Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie myjni endoskopowej-dezynfektora do endoskopów giętkich na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

termin składania ofert: 2017-08-30 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1502969773s86-2017.htm

SIWZ

siwz1502969773s86-2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

op1503658124s86-2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1)

op1503663536s86-2017.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1503663586s86-2017.htm

Informacja z otwarcia ofert

op1504269646s86-2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

op1505123755s86-2017.doc

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1507622865s86-2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 87-2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa zestawów i czujników do pomiarów hemodynamicznych oraz płynów substytucyjnych do aparatów aquarius na potrzeby Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS SP ZOZ w Nowej Soli.

termin składania ofert: 2017-08-23 00:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1502702009s87-2017.htm

SIWZ

siwz1502702009s87-2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1).

op1503303018s87-2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (1).

op1503303098s87-2017.doc

Zmiana treści SIWZ (2)

faq1503308389s87-2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1503478295s87-2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Pakiet II

owo1503661820s87-2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania na pakiet I

op1504181901s87-2017.doc

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1507623033s87-2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_14_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, stymulatorów z funkcją resynchronizacji oraz pozostałych urządzeń na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Sol

termin składania ofert: 2017-08-31 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1501234750s1_14_2017.pdf

SIWZ

siwz1501234750s1_14_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

faq1504010412s1_14_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.08.2017r.

op1504169763s1_14_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania- Pakiet I, II, VI, VII, X, XI i XII

owo1506341894s1_14_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania- Pakiet III, V, VIII, XIII i Unieważnieniu Pakietu IV i IX

ozu1507809782s1_14_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_13_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy sprzętu do koronarografii i koronaroplastyki na potrzebyZakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-08-28 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500889804s1_13_2017.pdf

SIWZ

siwz1500889804s1_13_2017.doc

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 1 do SIWZ

siwz1500889873s1_13_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

faq1501572484s1_13_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ(2)

faq1502084264s1_13_2017.doc

zmiana treści zapisów SIWZ (1)

faq1502085547s1_13_2017.doc

zmiania wyjaśnienia treści SIWZ

faq1502109245s1_13_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1503923844s1_13_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania i unieważnieniu Pakietów

owo1507097556s1_13_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania- Pakiet IV i V

owo1507546449s1_13_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_12_2017


dotyczy: „Całodobowe świadczenie usług ochrony osób i mienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-08-23 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500548008s1_12_2017.pdf

SIWZ

siwz1500548008s1_12_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1501230455s1_12_2017.doc

zmiana wtreści wyjaśnienia z dnia 28.07.2017r.

faq1501236254s1_12_2017.doc

zmiana treści SIWZ (1)

faq1501498412s1_12_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

faq1501655082s1_12_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (3)

faq1502101985s1_12_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

faq1502281284s1_12_2017.pdf

Zmiana treści SIWZ(3)

faq1502281451s1_12_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.08.2017r.

siwz1503486797s1_12_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1506509015s1_12_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 80_2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku (aparaty do przetaczania, automatyczne nakłuwacze, itp.) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-20 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1499861347s80_2017.htm

SIWZ

siwz1499861347s80_2017.doc

Informacja o wydłużeniu terminu

op1500025462s80_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

op1500294132s80_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

faq1500367830s80_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1)

op1500370002s80_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1500978651s80_2017.htm

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.07.2017r.

siwz1500978712s80_2017.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

op1502268994s80_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania na pakiet I,III,IV,V,VIII

op1502432683s80_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet VI,VII

op1502433076s80_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania na pakiet II

owo1502970184s80_2017.doc

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1507621978s80_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 67_2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby działów WS SP ZOZ w Nowej Soli z podziałem na 7 Pakietów

termin składania ofert: 0000-00-00 00:00:00

do pobrania:

SIWZ

siwz1495697359s67_2017.doc

ogłoszenie o zamówieniu

op1495697779s67_2017.htm

Wyjaśnienie treści SIWZ.

faq1496044649s67_2017.doc

Zmiana treści SIWZ.

op1496054655s67_2017.doc

Wyjasnienie treści SIWZ (2).

faq1496055668s67_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (3)

faq1496302227s67_2017.doc

informacja z otwarcia ofert

op1496656012s67_2017.doc

zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu I, II, VII

owo1496910477s67_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania- Pakiet VI

op1497266462s67_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania na pakiet IV i odrzuceniu oferty

op1498631332s67_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania w Pakiecie V

op1498631554s67_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania - Pakiet III

op1498631746s67_2017.doc

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1503646937s67_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_10_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy odczynników i testów na potrzeby Laboratorium Analitycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

termin składania ofert: 2017-06-20 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1494581753s1_10_2017.pdf

SIWZ

siwz1494581753s1_10_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

faq1495542113s1_10_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 czerwca 2017r.

op1497949042s1_10_2017.doc

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

owo1499157067s1_10_2017.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu IV, V i VI

up1499241395s1_10_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania- Pakiet X

owo1499257151s1_10_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Pakiet I, VII i IX

owo1500635848s1_10_2017.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1508314369s1_10_2017.pdf
 

stare ogłoszenia czytaj...