Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 75_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa zestawu implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego oraz systemu do szycia łąkotek na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-23 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1497435478s75_2017.htm

SIWZ

siwz1497435478s75_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1497874203s75_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.06.2017r.

siwz1498208118s75_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 71_2017


dotyczy: „Wymiana Rozdzielnicy Głównej zlokalizowanej w budynku Interny Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1497341342s71_2017.htm

SIWZ

siwz1497341342s71_2017.doc

zał. nr 2 do SIWZ SWiOR

op1497341864s71_2017.rar

zał. nr 3 do SIWZ Przedmiar Robót

op1497342009s71_2017.pdf

zał. nr 1 do SIWZ Projekt Wykonawczy

op1497342165s71_2017.rar

Zmiana treści SIWZ- Sprostowanie omyłki pisarskiej

siwz1498203251s71_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

siwz1498203290s71_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 74_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy artykułów gospodarczych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-06-19 10:00:00

do pobrania:

SIWZ

siwz1497010934s74_2017.doc

Ogłoszenie o zamówieniu

op1497011778s74_2017.htm

zmiana treści SIWZ (1)

faq1497333712s74_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1497334415s74_2017.doc

informacja z otwarcia

op1497868329s74_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1498476370s74_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 72_2017


dotyczy: „Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem 2 sztuk aparatów do znieczulenia na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

termin składania ofert: 2017-06-19 00:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1496914285s72_2017.htm

SIWZ wraz z załacznikami

op1496914836s72_2017.doc

zmiana treści SIWZ (1)

op1497005753s72_2017.doc

zmiana treści SIWZ (2)

faq1497438216s72_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1497440797s72_2017.doc

Informacja z otwarcia

op1497868744s72_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_11_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu z podziałem na 3 Pakiety na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-05 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1496316191s1_11_2017.pdf

SIWZ

siwz1496316191s1_11_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1497266113s1_11_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 70_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ WS SP ZOZ w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-09 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1496315562s70_2017.htm

SIWZ

siwz1496315562s70_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ(1)

op1496813812s70_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1496999869s70_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 61_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa zestawu implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego oraz systemu do szycia łąkotek na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-05 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495700587s61_2017.htm

SIWZ

siwz1495700587s61_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

op1496302992s61_2017.doc

zawiadomienie o uniewżnieniu postępowania

op1496726253s61_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 66_2017


dotyczy: Usługa okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych wytworzonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli podczas przestoju pracy spalarni odpadów medycznych

termin składania ofert: 2017-06-02 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495700672s66_2017.htm

SIWZ

siwz1495700699s66_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

faq1496051499s66_2017.doc

Zmiana treści SIWZ

faq1496051541s66_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 czerwca 2017r.

siwz1496395147s66_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1496923076s66_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 67_2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby działów WS SP ZOZ w Nowej Soli z podziałem na 7 Pakietów

termin składania ofert: 2017-06-05 10:00:00

do pobrania:

SIWZ

siwz1495697359s67_2017.doc

ogłoszenie o zamówieniu

op1495697779s67_2017.htm

Wyjaśnienie treści SIWZ.

faq1496044649s67_2017.doc

Zmiana treści SIWZ.

op1496054655s67_2017.doc

Wyjasnienie treści SIWZ (2).

faq1496055668s67_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (3)

faq1496302227s67_2017.doc

informacja z otwarcia ofert

op1496656012s67_2017.doc

zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu I, II, VII

owo1496910477s67_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania- Pakiet VI

op1497266462s67_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 62_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku - obłożeń na potrzeby Bloku Operacyjnego - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli z podziałem na 10 Pakietów”

termin składania ofert: 2017-06-05 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495695506s62_2017.htm

SIWZ

siwz1495695506s62_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1495793369s62_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (2)

faq1496306617s62_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DZP 280-62-2017

faq1496390864s62_2017.htm

Zmiana zapisów treści SIWZ (1)

op1496402840s62_2017.doc

informacja z otwarcia ofert

op1497001103s62_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku na Pakiet I

owo1497948045s62_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet III

faq1497957399s62_2017.doc

zawiadomienie o wyniku Pakietu V,VI,XI i XII

owo1497960188s62_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 60_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu - próżno ciąg położniczy na potrzeby Działu Położniczo – Ginekologicznego - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-02 00:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495628262s60_2017.htm

SIWZ

siwz1495628262s60_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1496054796s60_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

owo1496395029s60_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 69_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy druków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-06-05 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495627599s69_2017.htm

SIWZ

siwz1495627599s69_2017.doc

Zmiana treści SIWZ

faq1495696647s69_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1496403663s69_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (2)

siwz1496403748s69_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1496403970s69_2017.htm

Informacja z otwarcia ofert z dnia 7 czerwca 2017r.

siwz1496824596s69_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1496915436s69_2017.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1498031410s69_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 68_2017


dotyczy: „Modernizacja węzła cieplnego w części parowej zlokalizowanej w piwnicy budynku „D” Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli- etap I”

termin składania ofert: 2017-06-09 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495612578s68_2017.htm

SIWZ

siwz1495612579s68_2017.doc

zalączniki do SIWZ

siwz1495612744s68_2017.rar

Zmiana treści zapisów SIWZ (1)

faq1496649207s68_2017.doc

informacja z otwarcia ofert

op1497003273s68_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1498029152s68_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 64_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy opatrunków, kontrastów i formaliny buforowanej na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-06-02 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495526280s64_2017.htm

SIWZ

siwz1495526280s64_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

faq1495696895s64_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (2)

faq1496050576s64_2017.doc

Zmiana treści SIWZ

faq1496050626s64_2017.doc

Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ (2) z dnia 29 maja 2017r.

faq1496225692s64_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (3)

faq1496225838s64_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (2)

faq1496225926s64_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1496225972s64_2017.htm

Informacja z otwarcia ofert z dnia 5 czerwca 2017r.

siwz1496656412s64_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 65_2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa mankietów PUP, pończoch przeciwzakrzepowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-05-29 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495186274s65_2017.html

SIWZ

siwz1495186274s65_2017.doc

Zmiana zapisów treści SIWZ (1)

op1495538232s65_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert.

op1496048021s65_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1496225210s65_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_9_2017


dotyczy: „Sukcesywne dostawy stengraftów brzusznych nadnerkowy rozwidlony oraz jednobiodrowy na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-19 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495106977s1_9_2017.pdf

SIWZ wraz z zalacznikami

op1495180762s1_9_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

owo1497861903s1_9_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_8_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa obłożeń do koronografii i korono plastyki,zestawów,akcesoriów do PTCA z dostępu promieniowego, zestawów specjalnych akcesoriów do PTCA z dostępu promieniowego w OZW i zestawów specjalnych akcesoriów do PTCA z dostępu udowego

termin składania ofert: 2017-06-19 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495106070s1_8_2017.pdf

SIWZ

siwz1495106070s1_8_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

owo1497867556s1_8_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 63_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa wkładów jednorazowych i złączy niskiego ciśnienia do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Pracowni Tomografii Komputerowej i Pracowni Rezonansu Magnetycznego”

termin składania ofert: 2017-05-25 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495006181s63_2017.htm

SIWZ

siwz1495006181s63_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1495175699s63_2017.doc

zmiana zapisów treści SIWZ (1)

faq1495177478s63_2017.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1495184284s63_2017.htm

Zmiana zapisów treści SIWZ (2)

op1495536649s63_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1495702306s63_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

op1496662968s63_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_10_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy odczynników i testów na potrzeby Laboratorium Analitycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

termin składania ofert: 2017-06-20 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1494581753s1_10_2017.pdf

SIWZ

siwz1494581753s1_10_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

faq1495542113s1_10_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 czerwca 2017r.

op1497949042s1_10_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 59_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-05-08 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1492769381s59_2017.htm

SIWZ

siwz1492769381s59_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 8 maja 2017r.

siwz1494233809s59_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1494416304s59_2017.doc

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

ozu1495603670s59_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 51_2017


dotyczy: Modernizacja węzła cieplnego w części parowej zlokalizowanej w piwnicy budynku „D” Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli- etap I”

termin składania ofert: 2017-04-27 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1491989094s51_2017.htm

SIWZ

siwz1491989094s51_2017.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ- Projekt budowlany

siwz1491989192s51_2017.pdf

Załącznik nr 1 do Projektu budowlanego

siwz1491989292s51_2017.pdf

Załącznik nr 2 do Projektu budowlanego

siwz1491989385s51_2017.pdf

Załącznik nr 3 do Projektu budowlanego

siwz1491989521s51_2017.pdf

Załącznik nr 4 do Projektu budowlanego

siwz1491989578s51_2017.pdf

Załącznik nr 5 do Projektu budowlanego

siwz1491989787s51_2017.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Ekspertyza techniczna

siwz1491989943s51_2017.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ- Przedmiar robót

siwz1491990071s51_2017.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DZP 280-51-2017

faq1493290243s51_2017.doc

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

owo1493882212s51_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_7_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy leków z podziałem na 27 Pakietów na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-04-28 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1490341039s1_7_2017.pdf

SIWZ

siwz1490341039s1_7_2017.doc

Zmiana zapisów treści SIWZ (1)

faq1491377367s1_7_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1491385945s1_7_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (2)

faq1491475295s1_7_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (3)

faq1491888095s1_7_2017.doc

sprostowanie zapisów wyjaśnienia (1) z dn. 05.04.2017r.

faq1491891997s1_7_2017.doc

sprostowanie (2) zapisów treści SIWZ z dn. 06.04.2017r.

faq1492075758s1_7_2017.doc

Zmiana zapisów treści SIWZ (2)

faq1492084244s1_7_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (3)

faq1492681450s1_7_2017.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DZP 280-1-7-2017

owo1493373641s1_7_2017.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu VI,PakietuX,Pakietu XIII,Pakietu XVIII i Pakietu XXII

up1494228124s1_7_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 38_2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-03-28 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1489993186s38_2017.htm

SIWZ

siwz1489993186s38_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1)

faq1490096894s38_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1490338901s38_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

owo1490696750s38_2017.doc

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

owo1493023387s38_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet II

owo1495013439s38_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_6_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-04-20 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1489990266s1_6_2017.pdf

SIWZ

siwz1489990266s1_6_2017.doc

Formularze cenowe - zał. od 3.1 do 3.7

siwz1489990458s1_6_2017.xls

Zmiana treści SIWZ (1)

faq1490096826s1_6_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2017r.

siwz1492678500s1_6_2017.doc

Ogłoszenie o unieważnieniu Pakietu II,III i V

up1492759545s1_6_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet IV

owo1494569706s1_6_2017.doc

zawiadomienie o wyborze Pakiet VI

owo1494572946s1_6_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet I

owo1494580850s1_6_2017.doc

zawiadomienie o wyniku PAKIET VII

owo1495108455s1_6_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_5_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy leków programowych i epoetyny na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-04-24 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1489668352s1_5_2017.pdf

SIWZ

siwz1489668352s1_5_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1491216491s1_5_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (2)

faq1491906709s1_5_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1)

faq1491906763s1_5_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1492161897s1_5_2017.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.04.2017r.

siwz1493027520s1_5_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1496921104s1_5_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_4_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-04-10 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1488286428s1_4_2017.pdf

SIWZ

siwz1488286428s1_4_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1)

faq1488978618s1_4_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1488979035s1_4_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (2)

faq1489058730s1_4_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (3)

faq1489576832s1_4_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (2)

faq1489577094s1_4_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (3)

faq1490100097s1_4_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (4)

faq1490100163s1_4_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (5)

faq1490961927s1_4_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (4)

siwz1490961989s1_4_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

faq1491309023s1_4_2017.pdf

Wyjasnienie treści SIWZ (6)

faq1492000475s1_4_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (5)

faq1492000537s1_4_2017.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

owo1492509796s1_4_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania i unieważnieniu Pakietu I, II, VI i VII

owo1495006276s1_4_2017.doc
 

stare ogłoszenia czytaj...