Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 86-2017


dotyczy: Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie myjni endoskopowej-dezynfektora do endoskopów giętkich na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

termin składania ofert: 2017-08-30 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1502969773s86-2017.htm

SIWZ

siwz1502969773s86-2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 87-2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa zestawów i czujników do pomiarów hemodynamicznych oraz płynów substytucyjnych do aparatów aquarius na potrzeby Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS SP ZOZ w Nowej Soli.

termin składania ofert: 2017-08-23 00:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1502702009s87-2017.htm

SIWZ

siwz1502702009s87-2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1).

op1503303018s87-2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (1).

op1503303098s87-2017.doc

Zmiana treści SIWZ (2)

faq1503308389s87-2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 73_2017


dotyczy: „Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu laparoskopowego ( tor wizyjny, trokary wielorazowe) na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

termin składania ofert: 2017-08-16 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1501843723s73_2017.htm

SIWZ

siwz1501843723s73_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

faq1502688520s73_2017.htm

wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1502691198s73_2017.doc

zmiana zapisów treści SIWZ (1)

faq1502693876s73_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.08.2017r.

owo1503306348s73_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 82_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy leków i spirytusu na potrzeby WS SP ZOZw Nowej Soli.

termin składania ofert: 2017-08-16 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1501752676s82_2017.htm

SIWZ

siwz1501752676s82_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1502176619s82_2017.doc

zmiana treści SIWZ ( 1)

siwz1502184391s82_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (2)

op1502255839s82_2017.doc

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1502358670s82_2017.htm

Zmiana treści SIWZ (2)

op1502358752s82_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (3)

faq1502441673s82_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1503056720s82_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_14_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, stymulatorów z funkcją resynchronizacji oraz pozostałych urządzeń na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Sol

termin składania ofert: 2017-08-31 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1501234750s1_14_2017.pdf

SIWZ

siwz1501234750s1_14_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 85_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa - obłożeń, zestawów jednorazowych do zabiegów na potrzeby Działu Położniczo – Ginekologicznego - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-08-07 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1501232414s85_2017.htm

SIWZ

siwz1501232414s85_2017.doc

zmiana treści SIWZ(1)

faq1501500026s85_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1501583044s85_2017.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

owo1502096549s85_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 83_2017


dotyczy: Dostawa ambulansu medycznego w zabudowie standardowej typu C na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-08-09 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500975156s83_2017.htm

SIWZ

siwz1500975223s83_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1501570654s83_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (2)

faq1501760007s83_2017.doc

zmiana treści SIWZ(1)

faq1501762435s83_2017.doc

Bilans za 2015r.

faq1501763030s83_2017.pdf

Bilans za 2016 r.

faq1501763110s83_2017.pdf

korekta do wyjaśnień(2) zapisów treści SIWZ z dn. 03.08.2017r.

faq1501844838s83_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1502279475s83_2017.doc

zawiadomienie o wyniku zawiadomienia

owo1503054533s83_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_13_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy sprzętu do koronarografii i koronaroplastyki na potrzebyZakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-08-28 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500889804s1_13_2017.pdf

SIWZ

siwz1500889804s1_13_2017.doc

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 1 do SIWZ

siwz1500889873s1_13_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

faq1501572484s1_13_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ(2)

faq1502084264s1_13_2017.doc

zmiana treści zapisów SIWZ (1)

faq1502085547s1_13_2017.doc

zmiania wyjaśnienia treści SIWZ

faq1502109245s1_13_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 79_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy kaniuli dożylnych, strzykawek, igieł, wkładów workowych, kanek itp. na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-08-02 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500638947s79_2017.htm

SIWZ

siwz1500638947s79_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

faq1501149385s79_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ (2)

faq1501236248s79_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

owo1501670820s79_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania-Pakiet I

owo1502351140s79_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet II

owo1502448306s79_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 84_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy nabiału na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-28 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500549665s84_2017.htm

SIWZ

siwz1500549665s84_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.07.2017r.

owo1501240230s84_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1501751055s84_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_12_2017


dotyczy: „Całodobowe świadczenie usług ochrony osób i mienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-08-23 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500548008s1_12_2017.pdf

SIWZ

siwz1500548008s1_12_2017.doc

wyjaśnienie treści SIWZ (1)

faq1501230455s1_12_2017.doc

zmiana wtreści wyjaśnienia z dnia 28.07.2017r.

faq1501236254s1_12_2017.doc

zmiana treści SIWZ (1)

faq1501498412s1_12_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

faq1501655082s1_12_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (3)

faq1502101985s1_12_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

faq1502281284s1_12_2017.pdf

Zmiana treści SIWZ(3)

faq1502281451s1_12_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 81_2017


dotyczy: Jednorazowa dostawa materacy przeciwodleżynowych na potrzeby działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS SP ZOZ w Nowej Soli.

termin składania ofert: 2017-07-27 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1500372427s81_2017.htm

SIWZ

siwz1500372793s81_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1500886309s81_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.07.2017r.

siwz1501148582s81_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania

op1502430081s81_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 80_2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku (aparaty do przetaczania, automatyczne nakłuwacze, itp.) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-20 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1499861347s80_2017.htm

SIWZ

siwz1499861347s80_2017.doc

Informacja o wydłużeniu terminu

op1500025462s80_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)

op1500294132s80_2017.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

faq1500367830s80_2017.doc

Zmiana treści SIWZ (1)

op1500370002s80_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

op1500978651s80_2017.htm

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.07.2017r.

siwz1500978712s80_2017.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

op1502268994s80_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania na pakiet I,III,IV,V,VIII

op1502432683s80_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet VI,VII

op1502433076s80_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania na pakiet II

owo1502970184s80_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 78_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy odczynników na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno-Serologicznego, Zakładu Patomorfologii i Laboratorium Analitycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-21 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1499678171s78_2017.htm

SIWZ

siwz1499678171s78_2017.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

faq1500377328s78_2017.doc

Zmiana treści SIWZ

faq1500377372s78_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

faq1500377422s78_2017.htm

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.07.2017r.

owo1500979294s78_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet IV-VI, XII-XVI, odrzuceniu oferty i unieważnieniu Pakietu XVII

owo1502969051s78_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 77_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy warzyw na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1499422864s77_2017.htm

SIWZ

siwz1499422864s77_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17 lipca 2017r.

siwz1500282117s77_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1500378558s77_2017.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1500879018s77_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 76_2017


dotyczy: Sukcesywna dostawa sterylnych jednorazowych szczoteczek do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1499255440s76_2017.htm

SIWZ

siwz1499255440s76_2017.doc

Wyjaśnienie do treści SIWZ (1)

faq1499755780s76_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

faq1499855840s76_2017.htm

zmiana treści SIWZ (1)

faq1499858032s76_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

op1500021815s76_2017.doc

zawiadomienie o wyniku

op1501576767s76_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 71_2017


dotyczy: „Wymiana Rozdzielnicy Głównej zlokalizowanej w budynku Interny Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1497341342s71_2017.htm

SIWZ

siwz1497341342s71_2017.doc

zał. nr 2 do SIWZ SWiOR

op1497341864s71_2017.rar

zał. nr 3 do SIWZ Przedmiar Robót

op1497342009s71_2017.pdf

zał. nr 1 do SIWZ Projekt Wykonawczy

op1497342165s71_2017.rar

Zmiana treści SIWZ- Sprostowanie omyłki pisarskiej

siwz1498203251s71_2017.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

siwz1498203290s71_2017.htm

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 czerwca 2017r.

siwz1498640018s71_2017.doc

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

owo1499170344s71_2017.doc

Zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1499861608s71_2017.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ozu1500877568s71_2017.htmOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_11_2017


dotyczy: Sukcesywne dostawy sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu z podziałem na 3 Pakiety na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

termin składania ofert: 2017-07-05 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1496316191s1_11_2017.pdf

SIWZ

siwz1496316191s1_11_2017.doc

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ (1)

faq1497266113s1_11_2017.doc

informacja z otwarcia ofert

op1499244959s1_11_2017.doc

zawiadomienie o unieważieniu Pakietu III

owo1499757570s1_11_2017.doc

zawiadomienie o wyniku Pakiet II

owo1500633693s1_11_2017.doc

zawiadomienie o wyniku Pakiet I

op1500634109s1_11_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_9_2017


dotyczy: „Sukcesywne dostawy stengraftów brzusznych nadnerkowy rozwidlony oraz jednobiodrowy na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

termin składania ofert: 2017-06-19 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495106977s1_9_2017.pdf

SIWZ wraz z zalacznikami

op1495180762s1_9_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

owo1497861903s1_9_2017.doc

zawiadomienie o wyniku postępowania

owo1499764574s1_9_2017.docOgłoszenie o rozpoczęciu postępowania - Sygnatura: 1_8_2017


dotyczy: „Sukcesywna dostawa obłożeń do koronografii i korono plastyki,zestawów,akcesoriów do PTCA z dostępu promieniowego, zestawów specjalnych akcesoriów do PTCA z dostępu promieniowego w OZW i zestawów specjalnych akcesoriów do PTCA z dostępu udowego

termin składania ofert: 2017-06-19 10:00:00

do pobrania:

treść ogłoszenia

op1495106070s1_8_2017.pdf

SIWZ

siwz1495106070s1_8_2017.doc

Informacja z otwarcia ofert

owo1497867556s1_8_2017.doc

zawiadomienie o wyniku

owo1501148338s1_8_2017.doc
 

stare ogłoszenia czytaj...